People

Yang Fan 杨凡

Manager of Bioimaging

Contact: +65 6872 8406

Email: yangfan@tll.org.sg

Office: #04-40

Wong Zhan Wen, Melvin

Microscopy Technologist

Contact: +65 6872 7032

Email: melvin@tll.org.sg

Office: #02-22

Alumni


Cristiana Barzaghi

Graham Wright

Annabelle Chen Siyun

Fiona Chia

Meredith Calvert

Wang Jing Fang

Amit Anand

Ouyang Xuezhi

Dedy

Shaalini

Mak Kah Jun

Zhao Deqiang (James)